Omgevingsdossiers op orde

Informatie op de Kaart (IODK) helpt u om digitale bestanden te verbinden met relevante locatiegegevens. Denk hierbij aan documenten, (zaak)dossiers, foto’s en systeeminformatie (metagegevens) die samengebracht worden in Omgevingsdossiers.

Nu liggen dit soort gegevens vaak vast in bedrijfssystemen die geen oog hebben voor locatiegegevens. IODK verbindt deze systemen met de kaart en laat u relevante bestanden objectgericht ontsluiten.

In 5 stappen naar Omgevingsdossiers

1. Bedrijfsapplicaties verbinden met de kaart

IODK verbindt bedrijfsapplicaties met uw GIS-platform. Leverancieronafhankelijk met gestandaardiseerde koppelvlakken naar het DMS, vergunningsapplicaties, proces- en zaaksystemen.

2. Documenten, dossiers geolokaliseren

Voorzie documenten en dossiers van relevante locatiegegevens met IODK. Volledig automatisch (systeeminformatie, documentinhoud & AI) of selecteer zelf de relevante coördinaten, BAG/BGT- of eigen GIS-objecten.

3. Datakwaliteit verhogen

IODK kan de datakwaliteit van uw Omgevingsdossiers verhogen. Op basis van locatiegegevens worden ongestructureerde bestanden herleidt én automatisch verrijkt met relevante metagegevens.

4. Openbare meldingen via de kaart

Laat burgers en bedrijven zelf meldingen doen via de kaart. Deze meldingen worden door IODK doorgezet naar het zaaksysteem. Waar automatisch een proces gestart wordt voor afhandeling.

5. Omgevingsdossiers ontsluiten

Ontsluit omgevingsdossiers via de kaart. Om locatiegericht te werken, op kantoor én in het veld. Met ketenpartners, burgers en bedrijven. Voor een betere samenwerking en informatievoorziening met IODK.

Locatie als verbindende factor

 

“De geografische kaart is één van de belangrijkste manieren om informatie terug te vinden én te delen;
zeker als bestanden  gekoppeld worden aan objecten in het veld.”

Objectgericht werken

Aan de slag met Omgevingsloket via IODK

Informatie op de Kaart (IODK) slaat de brug tussen informatiebeheer en de kaart. Zodat u objectgericht omgevingsdossiers kan ontsluiten én delen. Met uw eigen organisatie, ketenpartners, burgers en bedrijven. Ten behoeve van:

  • Digitaal Werken
  • eDienstverlening
  • Meer grip op werkprocessen
  • Afstemming tussen kantoor en het veld
  • Verhogen Datakwaliteit
  • Volledige Omgevingsdossiers

Aan de slag?

Wilt u niet wachten tot 2029 voordat uw objectgericht kunt werken? Met Informatie op de Kaart kunt u direct aan de slag!
Neem contact op met onze product manager via +31(0)30 – 2324 350 of info@onefox.nl.