Vergunningen op de kaart

De kaart is in veel gevallen een onmisbare schakel in de afhandeling van vergunningen en het zaakgericht werken. Met Informatie op de kaart heeft u eenvoudig toegang tot uw vergunningen en bijbehorende dossiers via de kaart. Direct vanuit uw vergunningenapplicatie en/of zaaksysteem.

Zelfs het afhandelen van vergunningszaken en opstarten van zaken kan eenvoudig verlopen via de kaart. Voor een betere samenwerking tussen kantoor en het veld, meer grip door digitalisering en automatisering van VTH-processen (Zaakgericht Werken) en betere dienstverlening naar uw burgers.

Samenwerken aan vergunningen

Vergunningsverlening
& coördinatie

Krijg direct inzage in al uw digitale vergunningen, voor het eenvoudiger terugvinden van vergunningsdossiers. Terwijl u werkzaamheden in het veld eenvoudiger kunt coördineren en de procesbewaking sneller en betrouwbaarder afhandelt.

Toezicht & handhaving op locatie

In het veld rechtstreekse inzage in uw vergunningen en toegang tot bijbehorende dossiers. Waarbij u werkzaamheden direct kunt afhandelen of zelfs nieuwe zaken openen (incl. bestanden toevoegen). Voor het efficiënter afhandelen (en opstarten) van vergunningsprocessen.

Samenwerken met ketenpartners

Via de kaart kunt u eenvoudig vergunningsinformatie delen tussen (overheids)organisaties, ongeacht in welk(e) vergunningsapplicatie en/of zaaksysteem de dossiers zijn opgeslagen. Voor een betere onderlinge samenwerking en bediening van gezamenlijke werkgebieden.

Publieke
dienstverlening

Verbeter uw digitale dienstverlening door publieke vergunningsinformatie beschikbaar te maken via de kaart. Uiteraard met bescherming van persoonsgegevens. Meldingen van dienstverleners of burgers kunnen zelfs leiden tot het automatisch aanmaken van een zaak.

Verbind uw vergunningen

Landelijke standaarden (CMIS, Zaak-Document services) zorgen ervoor dat we elk zaaksysteem, vergunningapplicatie en DMS kunnen verbinden met de kaart. Daarbij kunt u vergunningen automatisch én handmatig voorzien van locatiegegevens (BAG, BGT of eigen geodata).

Met Informatie op de kaart kunt u vergunningsinformatie én zaakdossiers raadplegen via de kaart, vanaf elk apparaat. Maar u kunt ook nieuwe zaken opstarten vanaf de kaart, bijv. vanuit een melding of inspectie, incl. bijgevoegde bestanden die dan weer centraal worden opgeslagen in het zaakdossier.

Case: Waterschap Rijn en IJssel

“Dankzij Informatie op de kaart is het mogelijk om de werkzaamheden in het veld te coördineren en monitoren. De vergunningen zijn duidelijk zichtbaar, op kantoor en in het veld. Vanuit procesbewaking merk ik dat toezicht door de buitendienst sneller en betrouwbaarder is en het scheelt uiteraard veel papier. Aangezien vergunningen niet meer worden afgedrukt en in de werkmap worden gestopt.”

Hans Gerritsen, coördinator proces Vergunningverlening en Handhaving

Lees de volledige case >

Zelf aan de slag?

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vergunningen op de kaart voor uw organisatie?
Neem contact op met onze product manager via +31(0)30 – 2324 350 of info@onefox.nl.