Gebruiksvoorwaarden | Privacy & cookies

lees meer >

Geocodeer bedrijfsinformatie

Onze slimme koppeling verbind niet allen uw bedrijfsapplicaties met uw GIS-applicatie, maar voorziet uw content ook direct van haar geografische locatie. Relevante geo-informatie in uw content wordt automatisch gescand en afgestemd op uw GIS data. De verstrekte metagegevens verbinden uw content met de betreffende vlakken, lijnen, stippen en (BAG, BGT) objecten.  

lees meer >